Apgailestaujame, pagal LR įstatymus svetainė skirta ne jaunesniems kaip 20 metų asmenims.